Virksomme faktorer i psykoterapi, med særlig vekt på behandling av PTSD.

Notater fra Bruce Wampolds forelesning finner du HER