Viktig informasjon til barn og unge om ny søknad om beskyttelse (asyl)

Personer som fikk vedtak om tidsbegrenset tillatelse (utlendingsforskriften § 8-8) mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018 og som er henvist til internflukt (utlendingsloven § 28 femte ledd)

Viktig informasjon fra UDI om muligheten til å sende inn ny søknad om beskyttelse (asyl) for de som:

  • fikk vedtaket mellom 1. oktober 2016 og 1. februar 2018, og
  • har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse frem til de fyller eller fylte 18 år (det står i vedtaket at de har fått oppholdstillatelse i henhold til utlendingsforskriften § 8-8), og
  • har fått beskjed om at selv om de ikke kan reise til hjemstedet sitt, kan de reise til andre steder i hjemlandet sitt (det er henvist til utlendingsloven § 28 femte ledd i vedtaket).

Frist for innsending er 2. mai 2018

For å se de fulle kriteriene om hvem som kan søke på nytt, se https://www.udi.no/skal-soke/beskyttelse/ny-soknad-om-beskyttelse-asyl/

Se også NOAS: http://www.noas.no/viktig-informasjon-barn-unge-fa-asylsaken-behandlet-pa-nytt/