Videreutdanning i sinnemestring

Videreutdanning i sinnemestring

RVTS Nord samarbeider med Brøset kompetansesenter om videreutdanning i Sinnemestring etter Brøsetmodellen med oppstart høsten 2015.

Utdanningen inkluderer innføringsseminar i kognitiv terapi (CBT – trinn 1).  Etter bestått eksamen er det mulig å ta en hjemmeeksamen ved Høgskolen i Sogn og Fjordane (HSF) som gir 30 studiepoeng.  Studiet inneholder også undervisning om vold i nære relasjoner, barn som lever med vold,  moderne traumeforståelse og gruppeøvelser i sinnemestring.

Målgrupper for utdanningen er ansatte i familievernkontor, psykiatriske poliklinikker, rusinstitusjoner, kriminalomsorgen og kommunale tjenester.

Utdanningen består av 6 samlinger, og samlingene er lagt til Bodø

Søknadsfristen er 1. august 2015.

Se også: www.sinnemestring.no

Kontaktperson ved RVTS Nord: Jens Salamonsen