Vi gratulerer vår kollega Moa Nyamwathi Lønning med sin disputas

“Fragmented journeys, social relations and age amongst Afghan young people on the move towards Europe. Positioning, negotiating and redefining.”

Avhandlingen er en flerlokalitetsstudie basert på narrativer, etnografisk feltarbeid og kreative metoder. Den omhandler forskning med tre grupper unge afghanere, definert ut fra deres juridiske status: (i) papirløse unge afghanere i Hellas, (ii) unge med internasjonal beskyttelse i Norge, og (iii) unge med avslag på sine asylsøknader i Norge. Studien har 27 hovedinformanter mellom 15 og 24 år. Den fokuserer på deres posisjonering, forhandling og redefinering. Gjennom å utforske reiseruter, sosiale relasjoner og forholdet mellom alder og sårbarhet, blir de unges mestringsstrategier og hverdagserfaringer synliggjort.