Veteraners psykiske helse – kurs for leger og psykologer

Veteraners psykiske helse – kurs for leger og psykologer

Rådet for psykisk helse tilbyr videre- og etterutdanningskurs for leger i spesialitetene allmennmedisin , arbeidsmedisin og psykiatri, og for psykologer og psykologspesialister.

Deltakerne vil etter gjennomgått kurs ha bedre kunnskap om veteraners psykiske helse og psykiske helseutfordringer, og om hvordan veteraner fra internasjonale operasjoner best kan ivaretas i helsevesenet. Kurset er lagt opp slik at deltakerne også vil få en bredere forståelse av psykotraumer, belastningsskader og tilpasningsforstyrrelser generelt, og særlig hos pasientgrupper som over tid har opplevd usikkerhet, vold eller trusler om vold, krig eller katastrofer.

Trykk her for mer informasjon og påmelding.

shutterstock_237912973