Verdensdagen mot selvskading

Verdensdagen mot selvskading

LFSS Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord arrangerer 1. og 2. mars en nasjonal konferanse om forebygging av psykisk uhelse blant minoriteter

Konferansen som i år heter “Du ser ikke meg men jeg ser deg” vil denne gang handle om generell psykisk helse og utfordringer i forbindelse med å forebygge psykisk uhelse blant minoriteter og også sett fra et kjønnsperspektiv. Dette har vært et forslag fra tidligere evaluering om hva deltakere ønsket å få mer kunnskap om. Da LFSS allerede i 2014 begynte å gjøre litt research om selvskadingog selvmord blant minoriteter, så fant de ikke mye norsk forskning innen dette temaet. Men mange ulike sentre jobber med minoriteter og har kunnskap om flyktningers situasjon og temaer som tvangsekteskap, traumer.

Fokuset er derfor på generell psykisk helse, kulturforståelse og kommunikasjon. Kan man forebygge psykisk uhelse, vil det også være med på å redusere selvskading og selvmord.

Vi har en skjult, men svært viktig gruppe å nå ut til, og det er unge menn. Vi vet i dag at selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge menn i Norge. Når det gjelder selvskading viste CASE-studien (2003) at ca. 5 prosent av guttene hadde skadet seg selv med vilje. LFSS tror at den prosenten nå har økt. Vår erfaring er at guttene opplever seg stigmatisert og skjuler sin selvskading i større omfang, noe som gjør det vanskelig å oppdage. De kan også føle en ekstra belastning fordi selvskading defineres som et «jenteproblem». Det er forsket lite på det mannlige perspektivet rundt selvskading og selvmord.

Et annet tema, sett fra et kjønnsperspektiv, er transseksualisme og psykiske påkjenninger. Vi håper konferansen skal gi dere kunnskap som kan videreføres i deres arbeid og samtidig skape nysgjerrighet og ønske om mer viten om dette temaet.

Her er en link til LFSS, med mer informasjon om temaet og konferansen.