Verdensdagen for forebygging av selvmord – 10. september

Støtt opp om Verdensdagen og støtt det selvmordsforebyggende arbeidet i Norge.

Landsforeningen for etterlatte etter selvmord – LEVE er nasjonal koordinator og arrangør av Verdensdagen i Norge. Dagen markeres med arrangementer over hele landet i regi av LEVEs fylkeslag. Se LEVEs nettsider for å finne oversikt over arrangementer eller se her for oversikt over arrangementer i Nord-Norge.

Tema for Verdensdagen i 2015 er AKSEPT AV HVA DET ER Å VÆRE MENNESKE!

LEVE skriver på sine nettsider om temaet:

I løpet av de senere år har det kommet flere studier om unge mennesker som forteller om  følelser av mislykkethet, forventningspress, det ikke å være god nok, variasjoner av angst, være utenfor det mestrende fellesskapet og det å mislykkes i oppgaven å leve. Det å kjenne på følelser av mislykket og ikke være god nok er noe vi alle kjenner på igjennom livet. Det er normalt. Faren er hvis disse følelsene får vokse seg tunge og dominerende.

Studier viser spesielt til Kompleksitet i utvikling av sårbarhet overfor voksenlivets utfordringer og nederlag, gjennom manglende erfaring med, utvikling av og opplæring i å håndtere vonde og negative følelser om seg selv. Risikofaktorer her er spesielt vanskelige relasjoner; ignorering av, kunnskapsløshet om eller anspenthet rundt håndtering av skam og nederlagsfølelser, mobbing ; ingen verdi i fellesskapet) og ensomhet; ikke passe inn).

Det gir oss god grunn til å ta slike allmenn-menneskelige faktorer på alvor i selvmordsforebyggende arbeid, og det gir oss god grunn til å si at selvmordsforebygging angår oss alle.

Følelser av mislykkethet og det å ikke være god nok, kan vi ikke fjerne fra menneskelivet. Men vi kan lære oss å erfare mestringen det er å håndtere uunngåelige følelser av skam og nederlag. Det gjør livet enklere å leve med slik livet er – og det gjør det enklere å leve som menneske slik mennesket er.

AKSEPT GJØR OSS TRYGGE TIL Å SE OG BLI SETT.