Veiledningsheftet «Familiegjenforening i eksil»

Veiledningsheftet «Familiegjenforening i eksil»

Krig og flukt fører ofte til at familiemedlemmer blir adskilt - noe som kan være traumatisk i seg selv. Gjenforening etter flere år og i en annen kultur kan også være utfordrende.

Mange flyktningfamilier har erfaring med at de har blitt atskilt eller borte fra hverandre i forbindelse med krig, katastrofer eller flukt. Familiemedlemmene har hver for seg eller sammen vært utsatt for mange belastninger og traumatiske hendelser. Gjenforening med familien etter flere år kan innebære store utfordringer og omstillinger.

RVTS Midt har i samarbeid med Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune (FHT), Psykologisk institutt UIO og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap NTNU utviklet et veiledningshefte for arbeid med «FAMILIEGJENFORENING I EKSIL – Forebygging gjennom familiesamtaler».

Veiledningheftet kan lastes ned her: Familiegjenforening

Bestilling av hefter gjøres til:

NTNU Samfunnsforskning

Dragvoll allé 38b

7491 Trondheim

Tel: 73 59 63 00

kontakt@samfunn.ntnu.no

Pris pr hefte: kr 50,-

Dersom det bestilles større opplag, kan det avtales spesiell pris.