Tidligere konferanser og kurs

Ønsker du å lese om tidligere konferanser og kurs, finner du det på denne siden.

Konferanse om Tidlige traumer og sårbarhet for voldelig ekstremisme: Fokus på forebygging. Oktober 2017

Januarkonferansen om vold og seksuelle overgrep 2017

Bildegalleri fra konferansen “På flukt i nord”. November 2016

RVTS 10 års jubileumskonferanse “På flukt i nord”. November 2016

Kursdag om skriving av spesialisterklæringer. November 2016

Opplæring i EXIT, Fauske, Tromsø, Svolvær. Høsten 2016