Utdanning

RVTS Nord arrangerer i samarbeid med Høgskolen i Narvik to videreutdanninger; "Vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk" og "Krisehåndtering og traumebehandling".

Fra 2009 har RVTS Nord og Høgskolen i Narvik samarbeidet om videreutdanningen “Vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk”. Høsten 2013 startet videreutdanningen “Krisehåndtering og traumebehandling”.

Nye kull starter høsten 2015.

Her finner du nærmere informasjon om de to utdanningene:

Videreutdanning i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk
Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling