Utdanning – behandling av komplisert sorg (Complicated Grief Treatment, CGT)

Complicated Grief Treatment (CGT) er utviklet av Dr. Katherine Shear, professor i psykiatri ved Columbia University i New York der Shear er leder av Center for Complicated Grief. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har etablert et nært samarbeid med Shear og hennes kolleger, og det er allerede utdannet to kull med CGT-terapeuter her i Norge.

Tekst hentet fra: UiO


Komplisert sorgterapi (Complicated Grief Treatment)

Komplisert sorgterapi (CGT) tar utgangspunkt i tilknytningsteori som basis for å forstå sorg som en naturlig prosess som utvikler seg normalt dersom den ikke hindres av såkalte kompliserende faktorer. Denne prosessen innebærer å forsone seg med det ugjenkallelige i tapet og dets konsekvenser, samtidig som livsmål og -planer redefineres. Behandlingen blir typisk gjennomført i 16 sesjoner over 4 måneder. I behandlingen vil man blant annet fokusere på:

  • informasjon om sorg, komplisert sorg og CGT
  • bruk av daglig monitorering av sorgintensitet
  • involvering av en viktig annen person
  • styrke interpersonlig fungering
  • arbeide med personlige mål og selvomsorg
  • systematisk eksponering (tapet samt steder og aktiviteter som unngås)
  • arbeide med minner

Målet med behandlingen er nådd når psykologiske hindringer for sorgprosessen er identifisert og ryddet av veien slik at normal tilheling kan fortsette og symptomene gradvis reduseres.

Kort beskrivelse av utdanningstilbudet

Utdanningen gjennomføres med to samlinger. Den første samlingen (del I) går over to dager og er en introduksjon til komplisert sorg og behandling. Samlingen inneholder en gjennomgang av forståelsen av komplisert sorg fra et tilknytningsteoretisk perspektiv, oversikt over symptomene på komplisert sorg og en forklaringsmodell for utvikling av komplisert sorg. Deltakerne vil lære å gjenkjenne og vurdere komplisert sorg, og få en oversikt over, og innføring i grunnleggende strategier og prosedyrer benyttet i CGT. Del I etablerer grunnlag for at deltakerne skal kunne starte implementering av CGT i sitt kliniske arbeid. Den andre samlingen (del II) går over tre dager og har hovedfokus på klinisk arbeid med CGT. Del II inneholder en gjennomgang av det teoretiske grunnlaget for CGT, og redegjørelse for et tidsbegrenset 16-timers behandlingsforløp.  Hovedfokus vil være på metodens kjerneprinsipper i form av behandlingsteknikker, – strategier og -prosedyrer. Det benyttes video, demonstrasjoner, og rollespilløvelser med veiledning for deltakerne.

Lærere

Del I:

Prof. dr.med. Lars Mehlum, NSSF, UiO

Psykolog Karoline Alfheim Lindquist, NSSF, UiO

Del II:

Prof. dr. Kathrine Shear, Columbia University, NY

Prof. dr.med. Lars Mehlum, NSSF, UiO

Psykolog Karoline Alfheim Lindquist, NSSF, UiO

Opptakskrav

Søker må ha:

  • klinisk utdanning som lege, psykolog, klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier e.l.
  • minimum 3 års klinisk erfaring som psykoterapeut eller sorgterapeut
  • klinisk erfaring med behandling av pasienter med komplisert sorgproblematikk

Det oppfordres til at kandidatene som søker opptak regelmessig arbeider klinisk med komplisert sorgproblematikk. Iblant kan mindre unntak fra opptakskravene gjøres etter en individuell kompetansevurdering.

Utdanningsavgift

Utdanningsutgiften er:
kr.12 000 pr. person. Dette dekker undervisning, opplæringsmateriale og bevertning (lunsj, kaffe/te).

Undervisningsspråk

Del 1: Norsk

Del 2: Engelsk, noe norsk.

Tidspunkt og sted for undervisningen

Del 1: 8. og 9. mai 2017

Del 2: 9.-11. oktober 2017

Sted:  Oslo

Søknad om opptak

Det søkes om opptak ved å benytte seg av dette søknadsskjemaet

Det er løpende opptak til utdanningen. Det kan derfor lønne seg å søke i god tid før søknadsfristens utløp den 31. mars 2017. Det er begrenset antall plasser.

Mer informasjon får du ved å henvende deg til Ina Bekkevold-Jernberg, ved å sende en mail, eller på telefon: 977 94 824