Undervisningsfilm av Dag Nordanger

Dag Nordanger (RVTS Vest) har kommet ut med en ny undervisningsfilm, med psykiater Anne Kristine Bergem. Videoen omhandler reguleringsstøtte gjennom speiling.

Speilnevroner, speiler det en annen person gjør. De gjør at du hermer etter motorisk aktivitet, og den kan også medføre at man stimulerer følelser gjennom motoriske ansiktsuttrykk, som smitter over til følelsene. Dette er viktig i samregulering. I filmen illustrere de dette med hettene de har på seg.