Undervisning

Hovedmålet til RTVS Nord er å styrke den regionale kompetansen på volds-, traume og selvmordsfeltet. Derfor bistår vi gjerne tjenesteapparatet ved forespørsler om undervisning.

Dersom du ønsker at RVTS Nord skal bidra med undervisning innenfor våre fagområder, kan du sende oss en henvendelse. I den grad vi har kapasitet til dette, kan vi reise ut og holde fagdager og enkeltforelesninger. Andre ganger skjer undervisningen via videokonferanse.

 

brosjyre1 brosjyre2