UDI setter alle kluter til

UDI setter alle kluter til

Den ekstraordinære flyktningstrømmen fra konfliktområder presser kapasiteten til UDI Nord til det ytterste.

Arbeidsdagene til Bjørn Fridfeldt, regiondirektør ved UDI regionkontor Nord, og hans kolleger er preget av unntakstilstand. All innsats går med til å skaffe boliger til de mange flyktningene som har søkt tilflukt i vår region. Alle andre oppgaver regionkontoret har er satt på vent. Det har kommet til et bristepunkt der alle seriøse alternativer for midlertidig bosetting blir vurdert. Boligplattformer for å huse flyktninger blir allerede en realitet i kort fremtid, og militærleire blir vurdert som en mulig løsning.

Store tall

Regiondirektøren er likevel fortsatt fattet.

– Jeg har fortsatt ikke mistet nattesøvnen, men det er klart jeg er bekymret. Det er et usikkerhetsmoment at vi ikke vet hvor mange som kommer i morgen, i neste uke og i neste måned. Verken vi eller Politiet kan si noe sikkert om hvor mange flyktninger som kommer via Russland og over Storskog grensestasjon i nærmeste fremtid.

Fridfeldt tror ikke trafikken fra Russland vil avta med vinterværet.

– Ruten med fly fra Damaskus til Moskva, tog til Nikel – og sykkel til Storskogen, er tross alt tryggere og billigere enn de risikable rutene til Tyrkia og båtturene fra Tyrkia.

Det er allerede store tall Fridfeldt må forholde seg til.

– I vår region har for eksempel antall enslige mindreårige flyktninger økt fra om lag 100 til 840 på ganske kort tid. Antall mottak for enslige mindreårige asylsøkere har økt fra to til 21 og antall ansatte på disse mottakene har økt fra 50 til 300. For tiden kommer det 50 – 60 flyktninger hver dag fra Russland til Storskog, legger han til.

Tror på løsning

Det er spesielt presset på apparatet i Sør-Varanger regiondirektøren er opptatt av å redusere.

– Vi har opprettet et transittmottak i fjellhallen i Kirkenes og ved Neiden hotell. Her blir flyktningene registrert og får helsesjekk. Det er meningen at transittmottakene skal huse flyktningene i tre – fire dager før de sendes videre.

Kapasiteten hos mottakene i hele Norge er sprengt. Derfor har man måttet tenke utenfor boksen, forteller regiondirektøren.

Vadsø mottak

Oscarsgate mottak i vadsø har på kort tid fått nye oppgaver.


– Mottaket i Oscarsgate i Vadsø har på kort tid blitt gjort i stand til å bli et avlastnings-transittmottak.  Vi har også leid en boligplattform av Statoil i Hammerfest. Men vi har fortsatt en utfordring med å finne plasser vi kan sende dem videre til.

Fridfeldt og kollegaene hans tar ikke lett på oppgaven med å tilby verdige boliger til flyktningene. Men de har tross alt vært ute noen vinternetter tidligere.

– Antall flyktninger var også veldig høyt under krigen i Kosovo på sluttet av 90-tallet. Det gikk bra da, og vi gjør alt vi kan for at det skal gå bra nå!