Trygghet og sikkerhet for barn og ansatte i barnevernsinstitusjoner

Artikkel i Fontene om barn i barnevernsinstitusjoner

De siste årene har det vært noen alvorlige hendelser knyttet til barn som har vært i omsorg hos barnevernet. Hvordan kan vi sikre trygghet for barn og voksne i barnevernsinstitusjonene, samtidig som vi bruker mindre tvang?

Les mer i artikkelen her

Utdrag

I løpet av 2016 utviklet SKM-TS en grunnopplæring i trygghet og sikkerhetsarbeid for ansatte i barnevernsinstitusjoner. Senteret så behovet for å utvide kunnskapsnivået, og etablerte et samarbeid med Statens institusjonsstyrelse i Sverige (SiS), som har utviklet en tilsvarende opplæring kalt «No power, no lose». Det ble også inngått et samarbeid med artikkelforfatter Ole Greger Lillevik, som både satt i anbefalingsgruppen og er førstelektor ved UiT Norges arktiske universitet. Med veiledning og anbefaling fra Lillevik ble det utarbeidet et teoretisk innhold i et fire dagers grunnopplæringsprogram. Det er gjennomført tre piloter av opplæringsprogrammet, henholdsvis i Lillestrøm, Tromsø og Bergen, med deltakelse fra Bufetats fem regioner. Hensikten med gjennomføring av pilot, var først og fremst å få tilbakemeldinger fra våre kolleger om grunnopplæringen. Representanter for ledere, miljøterapeuter, verneombud, HR-avdeling og Landsforeningen for barnevernsbarn deltok i utprøvingen av opplæringen.