TryggEst

TryggEst skal hjelpe deg som fagperson med å avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne

Gå inn her for å lese mer om TryggEst

 

TryggEst skal være et system for å ivareta interessene til voksne som i liten grad er i stand til å beskytte seg mot overgrep. Dette skal gjøres ved å utvikle et system for å forebygge, avdekke og håndtere overgrep. TryggEst skal utvikles og piloteres i 2018-2020, og dette vil skje i regi av Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet i samarbeid med 8-12 kommuner. Kommunene vil bli ansvarlig instans, mens målgruppen er alle voksne som i liten grad er i stand til å beskytte seg selv.