Traumekursets første veiledersamling

Traumekursets første veiledersamling

Med nye dyktige veiledere er Traumekurset «Stø kurs» i ferd med å rulles ut

20. og 21. oktober var veiledere fra de fleste DPS i Nord-Norge på plass på Scandic Ishavshotell i Tromsø for å lære mer om traumekurset «Stø kurs». Dette er et omfattende e-læringskurs om psykiske traumer for spesialisthelsetjenesten, med egne tilpassede moduler for behandlere og miljøpersonell. Veilederne skal bistå ansatte som tar kurset i faglige spørsmål. I løpet av de to dagene i Tromsø vil veilederne gå gjennom deler av kurset, samtidig som de får tips til veiledningen.

Gjennom20.10.2015 konferanser 015føringen av «Stø kurs» vil skje etter avtale med hvert enkelt DPS – som står for den praktiske delen av gjennomføringen. RVTS Nord tilbyr undervisning. Avtaler om gjennomføring og undervisning vil bli gjort etter «først til mølla – prinsippet.»

 

 

 

Psykologspesialist Gro Morken Nilssen og spesialkonsulent Ola Robertsen fra RVTS Nord hadde gleden av å instruere veiledere fra hele landsdelen.