Traumekurset «Stø Kurs» er lansert!

Traumekurset «Stø Kurs» er lansert!

Både forskning og tilbakemelding fra brukere og helsepersonell viser at det er behov for økt kompetanse på feltet traumebehandling.

Opptil 70 prosent av voksne pasienter innen psykisk helsevern har opplevd traumatiske hendelser. På oppdrag fra Helse Nord og Helsedirektoratet, lanserer derfor RVTS Nord i Tromsø et omfattende nettbasert opplæringsprogram kalt «Stø Kurs» om psykiske traumer.

Kurset finner du her!

Stø kurs

Programmet inneholder et e-læringskurs for miljøpersonell og behandlere, og tilbyr en rekke fagartikler om emnet. Traumekompetanseprogrammet er gratis og er tilgjengelig for helsepersonell og andre som ønsker å lære mer om traumer. Traumekompetanseprogrammet er finansiert av Helsedirektoratet. Programmet representerer Helse Nords regionale satsning på kompetanseheving om traumer og traumeforståelse.

Ryeng 005

Prosjektleder Marianne Sandbu Ryeng


  1. juli

Spesielt tiden etter 22. juli 2011 har vist et stort behov for økt kompetanse om traume og traumeforståelse. Siden traumeopplevelser er svært utbredt blant mennesker med psykiske lidelser, gir traumekompetanseprogrammet et viktig bidrag til å heve kompetansen om traumer i psykisk helsevern der folk bor. Flere titalls spesialister har bidratt fra ulike fagområder. Blant de viktigste er folk med pasienterfaring, som Monika Kvamme Sørensen. Innsikten hun deler i kurset håper hun vil være med på å bedre kvaliteten på behandlingen til andre pasienter.

Monika

Monika Kvamme Sørensen har vært en viktig bidragsyter.


Forståelse

– Det har mye å si hvordan de ansatte møter oss. Vi er veldig sensitive når vi er syke. Det er en forskjell på om behandlerne står i døråpningen når de snakker med oss, eller om de setter seg ned i stolen ved senga.

Monika er opptatt av at ansatte må øke forståelsen for hvordan pasienter med traumer oppfører seg.

– Av og til kan vi være vanskelige. Plutselig kan vi oppføre oss som om vi er fire år. Mange av oss er skamfulle. Vi vil ikke høre «skjerp deg» når vi ikke klarer å pusse tennene. De ansatte må se mennesket bak ordene og handlingene. Det er vanskelig for mange å uttrykke hva vi trenger når vi er syke. Men vi vil bli sett, vi vil bli snakket med og vi vil ha omsorg, slår Monika fast.

Flyktninger

Dagens flyktningsituasjon aktualiserer også behovet bedre forståelse for psykiske traumer. Mange flyktninger har traumatiske erfaringer som ikke er vanlige blant nordmenn, som tortur. Derfor er det lagt inn egne kapitler om flyktninger i kurset. Bidragsyter til kurset, Aman Kedir Kamsare fra Etiopia, kom til Norge i 1999 som kvoteflyktning og torturoffer. Helsetilbudet han fikk ved ankomsten var ikke tilpasset mennesker med hans bakgrunn.

– Jeg hadde store smerter etter tortur, særlig på venstre side av kroppen. De spurte ikke om hvordan jeg hadde det, om hva jeg hadde opplevd. De var bare opptatt av kroppen. Som om jeg ikke var et helt menneske, kommenterer Aman.

Aman2

Aman Kedir Kamsare har bidratt med erfaring som flyktning


Tillit til behandlere

Kulturforskjeller og veldig ulike livserfaringer gjorde seg også gjeldene da han fikk innvilget fire timer hos psykolog.

– Jeg fortalte. Hun noterte. Men jeg var ikke trygg nok til å fortelle alt. Det var alt for kort tid siden avhørene og torturen i Etiopia. Jeg forsto ikke forskjellen mellom avhørene og det jeg nå skulle fortelle. I Etiopia var jeg blitt torturert for å fortelle og tilstå. Hva ville skje med det jeg fortalte nå, tenkte Aman?

Aman viste rett og slett ikke om han kunne stole på psykologen.

– Hun ga få tilbakemeldinger på det jeg fortalte. Det gjorde meg enda mer usikker. Så jeg fortalte ikke alt, bare ufarlige ting. Samtalene brakte likevel tilbake mange vonde minner. Jeg var redd og fikk mange sterke reaksjoner. Psykologen ba meg om å fortelle, men hun var lite opptatt av hvordan det var for meg å fortelle. Og jeg var vant til å skjule mine følelser. Etter siste time var jeg blitt verre, kommenterer Aman.

Nettbasert

«Stø Kurs» er utviklet som et nettbasert kompetanseprogram for miljøpersonell og behandlere i psykisk helsevern for voksne. Innholdet presenteres i form av tekst, bilder, filmer og illustrasjoner. I Nord-Norge tilbyr RVTS Nord noen av undervisningsdagene som forelesninger. Beregnet tid for å gjennomføre programmet er fire til fem dager. Programmet gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert læring, tradisjonelle forelesninger og veiledning i løpet av en tidsperiode på omlag seks måneder. Lokale veilederne bidrar med veiledning for deltakerne mellom kursdagene. Det vil også være mulig å tilby kurset som et rent nettbasert kurs, uten forelesninger og veiledning.

20 10 2015 ola gro konferanser 016

Ola Robertsen og Gro Morken Nilssen instruerer lokale veiledere for kurset.


Gratis og lettfattelig

Nettkurset er gratis og ligger åpent tilgjengelig på nettsiden til www.Helsekompetanse.no, som har vært en viktig bidragsyter i produksjonen av kurset. Det har hele tiden vært et mål at innholdet skal være lettfattelig – selv om temaene er kompliserte. Et annet mål er at behandlere og miljøpersonell skal få en felles forståelse av psykiske traumer. Siden kompetansehevingsprogrammet er utformet som et nettkurs, er det enklere for deltakerne å sette av tid til gjennomføringen. Man sparer også miljøet og budsjettene for dyre og tidkrevende reiser. En annen fordel med nettkurs er at informasjonen på nettsiden kan oppdateres etter hvert som ny forskning og nye temaer blir tilgjengelige.

Fakta:

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk og stress og selvmordsforebygging, Region Nord (RVTS Nord) har hatt ansvaret for det omfattende e-læringsprogrammet kalt «Stø Kurs – Traumeforståelse og behandling». Kompetansehevingsprogrammet har som mål å bidra til økt kompetanse innen traumefeltet. Dette skal sikre at traumepasientene blir fanget opp, slik at de får tilbud om god behandling. I europeisk sammenheng er dette et unikt program, som inneholder oppdatert kunnskap produsert av spesialistene ved RVTS Nord i samarbeid med bidragsytere fra hele landet.