Traumekurs

Kommer til høsten: E-læringskurs om traumer for spesialisthelsetjenesten.


Et av RVTS Nord sine temaområder er psykiske traumer. Både forskning og tilbakemelding fra brukere og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten viser at det er behov for økt kompetanse på feltet traumebehandling. For å kunne gi et bedre behandlingstilbud er RVTS Nord i gang med å utarbeide et E-læringskurs om traumer for ansatte i spesialisthelsetjenesten. Kunst 084

Kurset vil i utgangspunket være et kurs for ansatte i Helse Nord. Under utarbeidelsen av kurset vil man ta mål av seg for å formidle kunnskap fra den nyeste forskning på fagområdet. Man vil også vektlegge brukernes perspektiver.

Sannsynlig lansering vil være høsten 2015. Vi kommer tilbake med mer når lanseringstidspunktet nærmer seg.