Tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2018

Søknadsfrist: 15.09.2018, Målgruppe: Brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester, Ansvarlig: Fylkesmannen i Troms, Hvem kan søke: Kommunale helse- og omsorgstjenester

Halvparten av kommunene i Troms er tildelt midler for å knytte psykologkompetanse til sine helse- og omsorgstjenester. Ordningen faller bort i 2020, og Fylkesmannen anmoder resterende kommuner til å benytte seg av muligheten til å søke om rekrutteringsmidler. Rekruttering av flere psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkrav fra 2020.

Gå inn på fylkesmannens nettsider for å søke her.

Bevilgning:  22,5 mill. kr.

Prioriteringer:

  • Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd skal prioriteres
  • Kommuner som benytter psykologkompetansen i rusarbeid har høy prioritet, jf. Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Skjema for søknad i 2018 finnes i feltet til høyre.