Tenk tanken

Bodø 10.-11. oktober - Regional konferanse innen temaområdene Menneskehandel og Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

 

Temaområdene er satsingsområder som i praksis berører store deler av tjenesteapparatet, forebygging, identifisering, oppfølging og behandling.

Vil du lære mer?

Meld deg på her!

Sett av 10 og 11 oktober – vi møtes på Scandic Havet i Bodø

I mellomtiden kan du se på vår brosjyre Tenk tanken

 

Målgruppe: Barnevern, politi, skole, NAV, arbeidstilsyn, Bufetat, helsesøstre,  krisesenter, familievernkontor, flyktningehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner

Praktisk informasjon:

Konferansen er gratis, RVTS Nord dekker lunsj og kaffe begge dager.

Konferansemiddag dekkes av den enkelte

Påmeldte deltakere som IKKE møter opp, blir fakturert med kr. 690,- pr dag. Middag dekkes av den enkelte.

Overnatting dekkes av egen virksomhet, hotellrom kan bestilles her

 

Kontaktperson, praktisk informasjon:

Brita Benjaminsen

Tlf: 777 54 380

e-post Brita.benjaminsen@unn.no