Tenk tanken

Tenk tanken

Regional konferanse innen temaområdene Menneskehandel og Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Temaområdene er satsingsområder som i praksis berører store deler av tjenesteapparatet, forebygging, identifisering, oppfølging og behandling.

Vil du lære mer?

Sett av 10 og 11 oktober – vi møtes på Scandic Havet i Bodø

Målgruppe: Barnevern, politi, skole, NAV, arbeidstilsyn, Bufetat, helsesøstre,  krisesenter, familievernkontor, flyktningehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner

Praktisk informasjon:

Konferansen er gratis, RVTS Nord dekker lunsj og kaffe begge dager.

Konferansemiddag dekkes av den enkelte

Påmeldte deltakere som IKKE møter opp, blir fakturert med kr 690,00 per dag og middag til kr 445,00

Overnatting dekkes av egen virksomhet, hotellrom kan bestilles her

Du kan melde deg på fra den 08.06.18

 

Kontaktperson, praktisk informasjon:

Brita Benjaminsen

Tlf: 777 54 380

e-post Brita.benjaminsen@unn.no

 

Kontaktperson, faginnhold

Tema; menneskehandel                                           Tema; Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

 

Kirsten Eriksen                                                                Dagfinn Sørensen

Tlf: 913 49 652                                                                  Tlf. 777 54 135

e-post: Kirsten.eriksen@unn.no                             e-post: Dagfinn.sorensen@unn.no