Videreutdanninger med stor suksess

Videreutdanninger med stor suksess

Også i år var det flere søkere enn studieplasser til de to videreutdanningene som RVTS Nord driver i samarbeid med Høgskolen i Narvik.

RVTS Nord har i samarbeid med Høgskolen i Narvik drevet videreutdanningstilbud siden 2008. Også i år har etterspørselen vært stor, og det er mange flere søkere enn studieplasser. Førstelektor Ole Greger Lillevik ved betegner begge utdanningene som store suksesser.

Videreutdanning om vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk har vært driftet siden 2008. I løpet av disse årene har det blitt gitt kompetanseheving til rundt 250 fagfolk fra hele Nord-Norge. Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling ble startet opp i 2013, og tredje kull tas nå opp.

Videreutdanningen om vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk har 25 studieplasser med studiested Tromsø, og videreutdanningen krisehåndtering og traumebehandling har 46 studieplasser med studiested Narvik.