«Stø kurs» i Nederland

«Stø kurs» i Nederland

Traumekurset «Stø kurs» ble presentert i en internasjonalt konferanse.

European Society for Trauma and Dissociation arrangerer annenhvert år en større konferanse. Årets arrangement «Trauma, Dissociation and Affect Dysregulation Across the Lifespan» ble lagt til Amsterdam. Her fikk våre psykologspesialister Gro Morken Nilssen og Marianne Ryeng presentere vår plakat om «Stø kurs». Interessen var såpass god at spesialister utenfor for vårt språkområde ønsket kurset oversatt til engelsk.

Psykologspesialist Marianne Ryeng (tv) i samtale med en spesialist fra Finland
Psykologspesialist Marianne Ryeng (tv) i samtale med en spesialist fra Finland

 

«Stø Kurs» er utviklet som et nettbasert kompetanseprogram for miljøpersonell og behandlere i psykisk helsevern for voksne. Innholdet presenteres i form av tekst, bilder, filmer og illustrasjoner. I Nord-Norge tilbyr RVTS Nord noen av undervisningsdagene som forelesninger. Beregnet tid for å gjennomføre programmet er fire til fem dager. Programmet gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert læring, tradisjonelle forelesninger og veiledning i løpet av en tidsperiode på omlag seks måneder. Lokale veilederne bidrar med veiledning for deltakerne mellom kursdagene. Det vil også være mulig å tilby kurset som et rent nettbasert kurs, uten forelesninger og veiledning.

Konferansen i Amsterdam samlet eksperter fra hele verden
Konferansen i Amsterdam samlet eksperter fra hele verden

Nettkurset er gratis og ligger åpent tilgjengelig på nettsiden til www.Helsekompetanse.no, som har vært en viktig bidragsyter i produksjonen av kurset. Det har hele tiden vært et mål at innholdet skal være lettfattelig – selv om temaene er kompliserte. Et annet mål er at behandlere og miljøpersonell skal få en felles forståelse av psykiske traumer. Siden kompetansehevingsprogrammet er utformet som et nettkurs, er det enklere for deltakerne å sette av tid til gjennomføringen. Man sparer også miljøet og budsjettene for dyre og tidkrevende reiser. En annen fordel med nettkurs er at informasjonen på nettsiden kan oppdateres etter hvert som ny forskning og nye temaer blir tilgjengelige.