Spesialkonsulent RVTS Nord, 2-årig engasjement

Spesialkonsulent - Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Stillingen er tilknyttet fagteam flyktninghelse ved RVTS Nord. Den har en delt funksjon mellom
kompetansesenterets oppgaver (80%) og poliklinisk virksomhet (20%) ved enheten. Søk på stillingen via denne linken.

Arbeidsoppgaver:
Kompetansespredning gjennom undervisning, veiledning og konsultasjon
Klinisk virksomhet
Fagutvikling

Kvalifikasjoner:
Erfaring fra flyktningfeltet, fortrinnsvis fra kommunal helsetjeneste
Erfaring fra klinisk virksomhet
Helse / sosialfaglig utdanning
Minimum bachelornivå med relevant videre- eller etterutdanning
Veilednings- og undervisningskompetanse

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Språk:
Norsk
Engelsk

Utdanningsnivå:
Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:
Ansvarsbevisst/strukturert
Fleksibel
Engasjert
Gode samarbeidsevner
Evne til å jobbe selvstendig
Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
Tverrfaglig teamarbeid
Mulighet for kurs og fagutvikling
Søknadsfrist:
04.11.2015
Nøkkelinformasjon:
Annonsør:
Helse Nord,
Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
Ref. nr.: 2806329927
Stillingsbrøk: 100%
Engasjement
Startdato: 01.01.2016
Sluttdato: 01.01.2018

Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:
Irene Marstrøm
Teamkoordinator
77754380 / 77754377
irene.marstrom@unn.no

Hans Lander
Assisterende leder
77754362

Søkekriterier:
Sted
Tromsø
Bransje
Helse / Sosial
Fagfelt
Helse og sosial
Undervisning / Opplæring

Rolle:
Medarbeider
Arbeidssted:
Fiolvegen 15, 9016
Tromsø

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den
nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling. Visjonen
er å gi den beste behandling hvor resultatet for pasienten er det som teller mest. Våre 6000
medarbeidere skaper resultater gjennom internt samarbeid og tett samhandling med
kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere.

RVTS Nord skal styrke kompetanse i Nord-Norge til tjenesteapparatet på følgende fagområder; vold og overgrep, flyktninghelse og selvmordsforebygging. Senteret har ca 20 ansatte og er lokalisert i Tromsø.

Poliklinisk virksomhet er tillagt enheten.