Septemberkonferansen 2016

Septemberkonferansen 2016

I forbindelse med RVTS og septemberkonferansen sitt 10 års-jubileum, er alle de fem regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging sammen om å arrangere Septemberkonferansen i år.

Septemberkonferansen 2016 presenterer den nyeste kunnskapen vi har i dag om forståelse og arbeid med komplekse traumer. Hva er det som hjelper, og hvordan kan vi hjelpe helt konkret? Konferansen har fokus på god praksis i terapi og i andre tjenester for barn, unge og voksne.

                                                                Hovedforelesere

Psykologspesialist Trine Anstorp
Trine Anstorp

 

TRINE ANSTORP

Spesialrådgiver RVTS Øst/ psykologspesialist. Som både kliniker, forsker, underviser og fagforfatter har hun vært en pioner i å drive fram et aktivt nasjonalt fagmiljø når det gjelder forståelse og behandling av komplekse traumelidelser og dissosiasjon. Sammen med gode kolleger har hun med RVTS Øst sitt «Tryggere traumeterapeuter»-program gjennomført en omfattende og systematisk traumefokusert kompetanseheving innen spesialisthelsetjenesten. Hun er redaktør og medforfatter av flere fagbøker, bl.a. «Dissosiasjon og relasjonstraumer» (2006) og «Traumebehandling.                                                                          Komplekse traumelidelser og dissosiasjon» (2014).

 

HOWARD BATH

Howard Bath
Howard Bath

Howard Bath var inntil i fjor barneombud i “the Northern territory” i Australia. Han er utdannet psykolog, og har arbeidet i over 40 år med barn og unge. Han er spesielt opptatt av hvordan vi kan møte barn og unge som har opplevd tidlige relasjonstraumer. Han har lang erfaring med barn og ungdom i institusjoner og fosterhjem, og er opphavet til begrepet ”Trauma informed care”, noe vi har oversatt til ”traumebevisst omsorg”. Han er kanskje særlig kjent for «de tre pillarene for traumebevisst omsorg» (the three pillars of transforming care). Han er opptatt av at traumatiserte barn har store behov og at god hjelp krever koordinert samhandling mellom omsorgsmiljøene og behandlingsinstitusjoner.
Før han ble barneombud var Bath direktør for Thomas Wright instituttet i Canberra fra 1999-2008. Bath er svært flink til å forklare komplekse problemstillinger på en forståelig måte, og har stor oversikt over                                                          forskning og metodikk i traumefeltet.

 

JOHN BRIERE

John Briere
John Briere

Professor på Institutt for Psykiatri og Psykologi ved University of South California (USC). Direktør for Adolescent Trauma Training Center/ National Child Traumatic Network (NCTSN). Har omfattende publikasjoner innen traumatisering/komplekse traumer, vold og overgrep samt anvendelse av mindfulness i traumebehandling. Har fått en rekke utmerkelser for forskning innen traumefeltet: blant annet fra International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) og den amerikanske psykologforeningen (APA). John Briere er også anerkjent som foredragsholder og formidler.

 

 

DAG Ø. NORDANGER

Dag Ø.Nordanger
Dag Ø.Nordanger

Dag Ø. Nordanger er psykologspesialist og Dr. Psychol. Han er tilknyttet Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge – vest (RKBU vest), med en deltidsstilling ved Ressurssenter om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebygging – region vest (RVTS vest) hvor han tidligere var leder. Han har vært en nøkkelperson i Norge for den fagutviklingen som de senere år har skjedd rundt forståelsen av utviklingstraumatiserte barns behov, som forsker, forfatter og ikke minst som en svært ettertraktet formilder og foredragsholder.  Han er kontaktperson for CACTUS, et nasjonalt nettverk forankret i kompetansesentrene som jobber for fagutvikling på utviklingstraumefeltet, og har også en rekke tillitsverv på feltet, inkludert å være nesteleder i regjeringens Barnevoldsutvalg.

Her er link programmet for Septemberkonferansen 2016

Påmelding til konferansen her