Selvmordstallene for 2015 er publisert

Selvmordsratene for Nord- Norge viser at alle tre fylker i nord ligger under landsgjennomsnittet.

I 2015 døde 400 menn og 190 kvinner i selvmord viser Folkehelseinstituttets Dødsårsaksregister. Det er en økning fra 550 personer i 2014 til 590 personer i 2015. Selvmordsratene (antall selvmord per 100 000) for vår landsdel viser en nedgang over de siste fem årene. Som figuren under viser, ligger Nordland, Troms og Finnmark under landsgjennomsnittet i 2014 og 2015.

 

Selvmordsrater (antall selvmord per 100 000) totalt for hele landet, Nordland, Troms og Finnmark fra 2010 – 2015

selvmordsrater-i-nord-og-norge-2010-2015

Se mer på statistikken i Dødsårsaksregisteret

Om selvmordsstatistikken for 2015 fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Færre unge tok sitt eget liv, les mer om selvmordstallene i Dagens Medisin