Selvmordsforebygging i kommunene

Nå har Helsedirektoratet lansert "Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord". Les mer om det veiledende materialet her. Lenker til Helsedirektoratets nettsider om tematikken, og sammenfatningen fra RVTS Nord.

Forebygging av selvskading og selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet, og må skje på alle arenaer der barn, unge, voksne og eldre lever sine liv. Derfor er forebygging av selvskading og selvmord et anliggende for alle, ansvaret ligger ikke bare hos helsetjenestene.

Det veiledende materiellet gir råd og anbefalinger til helse og omsorgstjenester om forebygging, behandling og oppfølging av selvskading og selvmordsforsøk. Det veiledende materiellet har to veivisere med trinnvise veiledninger til forløp for mennesker som skader seg selv og/eller har selvmordsatferd. Regionale og nasjonale kompetansemiljøer og tjenesteutøvere innen kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjeneste, har bidratt til å sammenfatte nye råd og anbefalinger til kommunene.


Helsedirektoratet:

Veiledende materiell

Veiviser – ikke kartlagt selvmordsatferd

Veiviser – kartlagt selvmordsatferd