Kurs i selvmordsforebygging

Selvmord er den høyeste dødsårsaken blant unge norske kvinner og menn. Vi vet at kunnskap og bevissthet om temaet redder liv.  Derfor presenterer vi tre kurs i selvmordsforebygging. Alle kan gjøre en positiv innsats i livreddende arbeid.

 Førstehjelp ved selvmordsfare

Dette er et todagers-kurs som gir kompetanse om å se og møte mennesker i selvmordsfare.
fhselvmordsfare

 

 

 

 

 

Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er et intensivt, tverrfaglig kurs over to dager som arrangeres av VIVAT. Kurset gir deltakerne større trygghet og kompetanse i å møte mennesker med selvmordstanker. Kurset retter seg mot alle som møter selvmordsnære mennesker, både i jobb og privat. Dette inkluderer blant annet helse- og sosialarbeidere, kirkelig ansatte, politi, ambulansepersonell, personalansvarlige, lærere samt ulike typer frivillige hjelpere. Link til kurset her.

E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering

I dette kurset fra NSSF lærer du hvordan du kan gjøre en selvmords­risikovurdering.

Selvmordskurs

 

 

 

 

Målet med dette kurset er å hjelpe deg med å styrke din kompetanse i å fange opp pasienter som viser tegn på økt selvmordsrisiko. Kurset gir en innføring i hvordan du kan vurdere selvmordsrisiko og sette i gang behandlingstiltak. Kurset er spesialtilpasset leger og psykologer i primærhelsetjenesten, men også andre faggrupper kan ha nytte av å bruke det. Link til kurset her.

SafeTALK

SafeTALK er et tre og en halv timers workshop-basert kurs hvor deltagerne lærer å stille spørsmål om selvmord.

safetalk

 

 

 

 

 

 

Link til kurset finner du her.