Selvmordsforebygging

Her finner du aktuelt fagstoff om selvmordsforebygging

Sentrale begreper

Selvmordsatferd: er en samlebetegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord

Selvmord: defineres som en handling som individet foretar seg for å skade seg selv med intensjon om å dø og hvor skaden har ført til døden

Selvmordsforsøk: defineres som en selvpåført handling eller selvpåført skade med intensjon om å dø

Selvskading: defineres som en skade en person påfører seg med vilje, uten hensikt å dø

Villet egenskade: defineres som en bevisst og villet skade en person påfører sg med vilje, med eller uten hensikt å dø

Etterlatte: en betegnelse på nærstående personer til en som har tatt livet sitt.

 

Statistikk

Hvert år er det omkring 500 mennesker som tar sitt eget liv i Norge. På Norgeshelsa finnes statistikk om selvmord på lands-, regions- og fylkesnivå. Dødsårsaksregisteret gir statistikk om metode, kjønn og alder.  Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at over 800 000 mennesker tar livet sitt hvert år på verdensbasis, ett hvert 40 sekund. Les mer om selvmord i verden på Verdens helseorganisasjon sin temaside om selvmord.

Til deg som har mistet noen i selvmordBrosjyre: Til deg som har mistet noen i selvmord

 

Kurs i selvmordsforebygging: Selvmord er den høyeste dødsårsaken blant unge norske kvinner og menn. Vi vet at kunnskap og bevissthet om temaet redder liv. Les mer om kurs i selvmordsforebygging

 

Offentlige dokumenter:

Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014-2017

Etter selvmordet – veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord

Nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern

 

Brusikring:

Selvmordssikring TromsøbruaI desember 2005 ble rekkverket på Tromsøbrua forhøyet for å sikre brua mot hopp. RVTS Nord har i samarbeid med politiet i Tromsø registrert aktivitet på bruene i Tromsø, Tromsøbrua og Sandnessundbrua. Her kan du lese mer om brusikring

 

 

 

Fagstoff: 

Tidsskriftet Suicidologi utgis av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). Tidsskriftet formidler forskningsbasert kunnskap, oversiktsartikler, erfaringsbaserte fagartikler og informasjon om selvmordsforebyggende tiltak og prosjekter.

Oppdaterte søkesider til fagstoff innenfor suicidologifeltet finner du her

Fagartikler fra Senter for krisepsykologi

Artikler skrevet av ansatte ved RVTS Nord:

Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord- Norge (Silviken, Anne; Berntsen, Gro og Dyregrov, Kari; 2014)