Selvmord tar flest unge liv i Norge

Selvmord tar flest unge liv i Norge

Hverken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmord blant unge voksne i Norge

Folkehelseinstituttet presenterer for første gang en samlet og detaljert oversikt over hvilke sykdommer den norske befolkningen lider av og hva vi dør av i en egen sykdomsbyrderapport. Folkhelseinstituttet har hentet selvmordstallene fra Global Burden of Disease Study som koordineres fra Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved University of Washington i Seattle, som Folkehelseinstituttet samarbeider tett med.

Nordisk trend

Per 100.000 personer mellom 15 og 49 år, tar om lag tar om lag 20 menn og syv kvinner i Norge sitt eget liv. Selvmord er også viktigste dødsårsak blant unge menn i resten av Norden. Deler vi imidlertid opp statistikken etter kjønn, skiller listen seg noe. De fem vanligste dødsårsaker for menn i første tabell, for kvinner i tabell to:

Viktigste dødsårsaker for menn 15-49 år:

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Selvmord

1

1

1

1

1

Overdoser

2

4

2

15

2

Trafikkulykker

3

3

4

2

5

Hjertesykdom

4

2

3

3

3

Alkoholbruk

5

5

5

16

4

Viktigste dødsårsaker for kvinner 15-49 år:

 

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Selvmord

2

1

1

2

1

Brystkreft

1

2

2

1

2

Overdoser

6

12

3

14

5

Lungekreft

3

3

4

3

12

Trafikkulykker

5

4

5

4

4

Generell høyere dødelighet blant menn

Statistikken viser at det ikke bare er forskjeller i hva kvinner og menn dør av. Dødeligheten blant norske kvinner mellom 15 og 49 år er på 54 per 100 000, men dobbelt så høy blant norske menn i samme aldersgruppe, 103 per 100 000.

E-læringskurs 

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging har laget et nytt e-læringskurs for å hjelpe leger og psykologer i primærhelsetjenesten til å styrke sin kompetanse på å fange opp pasienter som viser tegn på økt selvmordsrisiko og til å sette i verk behandlingstiltak. Kurset er spesialtilpasset  leger og psykologer i primærhelsetjenesten, men også andre faggrupper kan ha nytte av å bruke det. Dette er første gang et slikt opplæringsprogram blir tilbudt helsepersonell i Norge.

Her er link til kurset

Selvmordskurs