Selvhjelpsfoldere for flyktninger på ulike språk

Selvhjelpsfoldere for flyktninger på ulike språk

RVTS Midt har oversatt selvhjelpsfoldere for flyktninger og folk som jobber med flyktninger – til ulike språk

Utskriftsvennlige versjoner på linkene under:

På RVTS Midt sine nettsider kan du finne link til disse folderne på ulike språk. De ligger under “Selvhjelps- og informasjonsfoldere”