Samarbeidsseminar om psykisk helse blant beboere på mottak

Hjelp til hjelperne. Hvordan forebygge utagering og selvmordsatferd blant beboere på asylmottak .Seminaret er et samarbeid mellom Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Nord og Utlendingsdirektoratet (UDI) Regionkontor Nord. 18 og 19.oktober 2017 på Clarion Collection Aurora Hotell, Tromsø.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Nord og UDI inviterer til kompetanseheving: Målgruppe er mottaksansatte ved alle typer mottak, representanter, kommunale helsekontakter og øvrige samarbeidspartnere.

Seminaret er primært ment for ansatte på mottak i regionene Nord, Midt-Norge og Vest. Det blir avholdt et tilsvarende samarbeidsseminar 21.-22.11.2017 for de øvrige regionene. Det er obligatorisk at én ansatt fra hvert mottak deltar på seminaret, og meld gjerne på flere.

Representanter for enslige mindreårige beboere som ønsker å delta, kan søke om økonomisk støtte til reise og deltakelse fra RVTS Nord v/ spesialkonsulent Kirsten Eriksen, e-postadresse kirsten.eriksen@unn.no, telefonnummer 913 49 652 /77 75 43 69 innen 10. oktober.

Vi ønsker å bidra til et tettere samarbeid mellom asylmottaksansatte og kommunale samarbeidspartnere, i første rekke helsetjenesten, og ber mottakene være med å fremme invitasjonen til representantene og andre relevante instanser/ personer.

Tid:    18. og 19. oktober 2017

Tidsramme: Oppstart dag 1 kl. 09.30 – avslutning dag 2 kl. 15.00

Sted: Clarion Collection Hotel Aurora, Tromsø

 

Pris for deltakelse:

Overnatting                 kr 1395,- pr natt

Dagpakke                   kr 625 pr dag

Middag                      kr 555,-

 

For påmelding trykk her

Dag 1
Onsdag 18. oktober 2017
09.30-10.00 Registrering
10.00 – 10.10 UDI: Velkommen. Praktisk informasjon.
10.10 – 11.00 Leder for Gibostad mottak, Heidi H Hansen: Traumebevisst omsorg gir godt miljø på mottak. Hvordan gjør vi det hos oss?
11.00 – 11.15 Beinstrekk
11.15 – 12.15 Forts. Traumebevisst omsorg gir godt miljø på mottak. Hvordan gjør vi det hos oss?
12.15–13.15 Lunsj på hotellet
13.15–14.15 Leder for Gibostad mottak, Heidi H Hansen og Viviann Nygård, Lenvik kommune

Introduksjon av EXIT og erfaringer med å starte grupper i mottak    

14.15. – 14.30 Beinstrekk
14.30 – 16.00 Ole Greger Lillevik, førstelektor UiT/Norges Arktiske Universitet og spesialkonsulent RVTS Nord:

Belastningsskader i sosialt arbeid – om sekundærtraumatisering, utbrenthet, utslitthet og selvivaretakelse

19.30 Middag på hotellet

 

Dag 2
Torsdag 19. oktober 2017
Tema for dagen

 

09.00–10.00

Spesialkonsulent Gro Berntsen RVTS Nord: Selvmord – og selvskadingsatferd blant asylsøkere og flyktninger i mottak

Traumereaksjoner, selvmord – og selvmordsatferd

10.00 – 10.15 Beinstrekk
10.15 – 11.30 Selvmord – og selvskadingsatferd, hva vet vi, hvordan kan vi forstå og konsekvenser for praksis
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 13.30 forts. Selvmord – og selvskadingsatferd, hva vet vi hvordan kan vi forstå og konsekvenser for praksis
13.30 – 13.45 Beinstrekk
13.45 – 14.55 Hva gjør denne type atferd med oss som hjelpere?
14.55 – 15.00 Avslutning

Husk å levere evalueringsskjemaet

Invitasjon og program psykisk helse, Tromsø 18 og 19 okt 2017. Revidert 12.9.