Saksgangen i søknader om beskyttelse/asyl

Saksgangen i søknader om beskyttelse/asyl kan endres av politiske bestemmelser, og følgelig variere over tid. Helsepersonell som arbeider med asylsøkere må derfor holde seg oppdatert. Norges internasjonale forpliktelser og flyktningers rett til beskyttelse står imidlertid fast.

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) gir informasjon til asylsøkere om deres rettigheter og plikter. De har blant annet utarbeidet en informasjonsbrosjyre om asylprosessen. Brosjyren er oversatt til 23 språk og kan lastes ned fra deres hjemmeside www.noas.org. Brosjyren gir viktig informasjon til helsepersonell som arbeider med asylsøkere. Man kan også finne viktig informasjon hos Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

Her er en oversikt over gangen i en søknad om asyl.