RVTS på Sjumilsstegskonferansen

RVTS var tilstede på Sjumilsstegskonferansen 9. og 10. november.

maritirenestand
PÅ STAND: Marit Irene Woldstad på Sjumilsstegkonferansen.

Årets sjumilsstegskonferanse omhandlet enslige mindreårige asylsøkere, barn i asylsøkerfamilier og bosetting av asylsøkere.

Blant foredragsholderne var professor ved NTNU, Berit Berg, og avdelingsleder ved Sjøvegan videregående skole, Asbjørg Johnsbø. Ordfører i Salangen kommune, Sigrun Wiggen Prestbakmo, deltok i den avsluttende paneldebatten “Byggesteiner for et bedre liv”. Disse skal også holde innlegg under RVTS’ jubileumskonferanse 29. og 30. november.

På standen ble det delt ut informasjonsmateriell om flere av RVTS’ e-læringskurs, ressurshefter og selvhjelpsfoldere knyttet til dagens flyktningsituasjon, samt informasjon om vår egen jubileumskonferanse.