RVTS Nords deltakelse på Septemberkonferansen Bergen 7-9.sep 2016

I forbindelse med RVTS 10-årsjubileum deltok RVTS Nord på Septemberkonferansen i Bergen.

 

Flere av våre medarbeidere bidro med foredrag. Marianne Larssen, og Ann-Jorid Møller fra VIVAT holdt foredrag om «Selvmordsforebygging i et folkehelseperspektiv». Her henviste de til ulike prosjekter RVTS og VIVAT har vært involvert i, men også viktig av regional og lokal kunnskap i utvikling av gode selvmordsforebyggende tiltak. Alle kan gjøre noe i forhold til selvmordsforebygging. De stilte også mange gode spørsmål, og åpnet for innspill og dialog med salen.

bilde-08-09-2016-11-08-16 bilde-08-09-2016-11-25-38 bilde-08-09-2016-11-27-59

Marianne Larssen og Ann-Jorid Møller

Anders Lundesgaard holdt et foredrag om «Psykologisk behandling av enslige mindreårige flyktninger med komplekse traumer» hvor han delte av sine mangeårige erfaringer fra klinisk behandling med denne spesifikke gruppen. Innlegget skapte stort engasjement i salen.

Gro Morken Nilsen, og Marianne Ryeng holdt innlegg om «Internett som ressurs for hjelpere – «Stø kurs»», hvor de presenterte arbeidet som har blitt uført av RVTS Nord for å utvikle nettkurset «Stø kurs». Kurset er beregnet på behandlere og miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten, med særlig vekt på psykisk helsevern for voksne. Men alle innen helse- og sosialsektoren kan ha nytte av kurset. Kurset kan gjennomføres som rent e-læringskurs eller (for Nord-Norge) som en kombinasjon av e-læring og samlingsbasert undervisning.

RVTS Nord hadde stand under konferansen.  Her ble nettkurs, og prosjekter RVTS Nord har jobbet med presentert.

hansogbrita

Brita Benjaminsen og Hans Lander

Det var også foredrag fra anerkjente navn som Howard Bath, og John Briere. De holdt lange og informative foredrag om traumeforståelse og komplekse traumer. Til de som er interessert i å lese mer fra Bath og Briere er det linket til relevante artikler nederst i saken.

 

Videre lesning:

Howard Bath (2008); “The Three Pillars of Trauma-Informed Care”, Reclaiming Children and Youth; 17, 3; ProQuest, http://search.proquest.com/docview/214193215/fulltextPDF/73EEC0E318AB4A4EPQ/1?accountid=172222

John Briere & Joseph Spinazzola (2005), “Phenomenology and Psychological Assessment of Complex Posttraumatic States” Journal of Traumatic Stress, Vol. 18, No. 5, pp. 401–412; Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jts.20048/epdf