«Rikets tilstand på asylfeltet»

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har nylig lansert nettsiden Rikets tilstand på asylfeltet www.riketstilstand.noas.no Nettsiden gir en statusrapport som oppsummerer den asylpolitiske utviklingen i Norge i 2016.

Lenke: Rikets tilstand på asylfeltet

På nettsiden får man en oversikt over regjeringens innstrammingstiltak på asyl- og flyktningfeltet.

Anene tematikk på siden er: Afghanistan-innstramminger, ungdommer som flykter alene, internflukt, Storskog, flyktningstatus trekkes tilbake, passivitet i mottak, retur, europeisk grensepolitikk, kvoteflyktninger og relokalisering.

 

RiketsTilstandNoas