Relansering av lokalt mot

Velkommen til Lokalt Mot - en nettside som samler faglige ressurser om om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse har lenge vært et politisk satsningsområde. Mange statlige aktører har oppdrag fra myndighetene knyttet til kompetanseheving om disse tema. Denne nettsiden ble opprinnelig utviklet i 2012 i et samarbeid mellom Bufetat region Nord, RVTS Nord, IMDi Nord, Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark. Nettstedet er revidert i 2017 av RVTS Nord. Teknisk og pedagogisk utvikling er gjort i samarbeid med Helsekompetanse ved Kvalitets- og utviklingssenteret, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Målet er å tilrettelegge for generell kompetanseheving og for lokale, tverrfaglige nettverksmøter ved å samle filmede foredrag og faglige innlegg på en tilgjengelig nettside som er åpen for alle. De faglige innleggene og foredragene som du finner her har ulike tema, lengde og hovedmålgruppe, men vil være relevante for alle som arbeider med temaene negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Gå inn her for å se nettsiden.