Rapport NKVTS “Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd”

Rapport NKVTS “Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd”

Ny rapport fra NKVTS, lansert 03.03.17. Skrevet av Ingunn Rangul Askeland, Monica Jensen og Linda Holen Moen.

Rapporten gir en oversikt over eksisterende behandlingstilbud til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA) og hvordan tilbudene er organisert i de nordiske landene og Storbritannia.

På oppdrag fra Barne- og likstillingsdepartementet har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) fått i oppgave å kartlegge behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep, jf. tiltak 35 i tiltaksplanen En god barndom varer livet ut. Som svar på dette oppdraget lanserte NKVTS i juni 2016 rapporten: Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep (Holt, Nilsen, Moen, & Askeland, 2016). Barne og likestillingsdepartementet innvilget i juni 2016 midler til et tilleggsoppdrag som var knyttet til kartleggingen av behandlingstilbudet til barn som utøver seksuelle overgrep. Formålet med oppdraget har vært å få en oversikt over behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig atferd i de andre nordiske landene Danmark, Sverige, Finland og Island samt Storbritannia og Nederland og si noe om hvilke muligheter som finnes for å videreutvikle behandlingstilbudet for denne gruppen i Norge.”


Følg linken for å lese mer om rapporten: NKVTS Rapport

Rapporten i PDF-forma, hentet i fra NKVTS sine nettsider:

NKVTS Rapport 03.03.17