Psykososiale kriseteam i kommunene

19.-20. september 2018, Scandic Sandnessjøen

Fylkesmannen i Nordland og RVTS Nord ønsker å invitere ledere og medlemmer i de psykososiale kriseteamene på Helgeland til nettverkssamling.

Se mer informasjon her i Invitasjon

Tid: 19.-20. september 2018 (lunsj til lunsj)

Sted: Scandic Sandnessjøen

Fylkesmannen dekker dagpakke og eventuelt overnatting for inntil to personer per kommune.

Påmeldingsinformasjon og detaljert program kommer medio august – hold av datoene!