Psykososiale kriseteam i Finnmark

6.-7.mars arrangerte Vadsø kommune, Fylkesmannen i Finnmark og RVTS Nord nettverksamling for psykososial kriseteam i Finnmark.

Samlingen ble holdt på Thon hotel Alta. Mandagen hadde et innholdsrikt program, og samlingen bruker veilederen fra Helsedirektoratet som omhandler psykososial oppfølging ved ulykker, kriser og katastrofer som ble revidert i sommer. Siv Eines fra Vadsø kommune, og Vera Meyer fra Fylkesmannen i Finnmark ønsket velkommen. Gro Berntsen (RVTS Nord) startet dagen med å snakke om forekomsten av selvmord, og utviklingen i Finnmark. Hun viste til at fylket har ligget høyt når det gjelder antall selvmord over flere tiår og at tendensen i resten av landet med en nedgang i selvmordstallene fra begynnelsen av 90 tallet, ikke skjedde i Finnmark. De siste årene viser imidlertid statistikken en jevn nedgang, og i 2015 lå Finnmark som et av de laveste fylkene i landet når det gjaldt selvmord. Årsakene til selvmord er komplekse og forekomsten av selvmord påvirkes av mange faktorer. Det er vanskelig å vise til enkelt faktorer, men at det store fokuset på selvmordsforebygging i Finnmark de siste årene har bidratt til den positive utviklingen, må vi kunne anta.

Flere deltakere trakk frem forhold som at det har vært holdt mange VIVAT kurs i fylket, noe som har gjort at flere har fått kompetanse om selvmordsforebygging. I tillegg har økt fokus ført til mer åpenhet og mindre tabu. Åpenhet og kunnskap har bidratt positivt både for fagfolk og i befolkningen generelt.

DSC00117


Dagens neste tema var det Marianne Larssen (RVTS Nord) som stod for. Her gikk hun igjennom “Når krisen rammer”, og presenterte det ny-reviderte kurset. Flere av deltakerne i kriseteamene var godt kjent med kurset, og synes det var nyttig i forhold til deres arbeid innenfor kriseteamet. Noen ble introdusert for kurset for første gang.

IMG_0765


Aleksander Hamborgstrøm (RVTS Nord), aktiverte deltakerne i form av innspill til viktigheten av øvelser, type øvelser, og hva som skjer hvis man ikke øver. De snakket også om hvordan man håndterer stress, og hvordan man kan få en mestringsfølelse ved å øve.

DSC00132


Ved deltakernes ankomst ble de delt inn i fire grupper som på forhånd hadde blitt plukket ut av arrangørene. Under den andre halvdelen av dagen, fikk de fire gruppene hver sin øvelse. To grupper fikk hver sin oppgave med et stort omfang, og de to andre gruppene fikk hver sin oppgave med et mindre omfang. Fordelingen ble gjort på grunnlag av at alle kommunene skulle ha vært igjennom ulike hendelser, både store og små, og dele sine erfaring og refleksjoner slik at de var bedre forbredt når ulykken er ute. Deltakerne var en god blanding av folk som hadde jobbet innenfor psykososialt beredskap i 15 år, og folk som kun hadde jobbet med dette i et år.Diskusjonene summet i rommet, folk noterte og diskuterte for å komme frem til løsninger på de casene som de ble presentert for.

DSC00138

DSC00139

DSC00147

DSC00136

Tirsdagen ble brukt på å presentere hvordan gruppene hadde løst oppgavene de fikk dagen før, og dere refleksjoner rundt det de hadde gått igjennom. Tilgjengelige ressurser var gjennomgående i alle grupper, og det å ta seg tid til å se hva som har skjedd, og få informasjon fra ulike instanser. Et eksempel her som ofte blir bortglemt er å bruke Google som en ressurs til å kartlegge området som er utsatt. Dagen ble avsluttet med å begynne planleggingen til neste samling om et års tid.


Gro Berntsen:

“Et psykososialt kriseteam er som en forsikring. I hverdagen ser man ikke helt nødvendigheten med det, men når ulykken først er ute, er det helt essensielt at man har det.”

IMG_0769

Derfor er nettopp slike samlinger som dette viktig slik at kriseteamene får en arena å øve seg på. Om man ikke øver står man uforberedt når slike hendelser skjer. Og det er virkelig et når, ikke et men eller kanskje. Et snøskred, en brann, en flystyrt, alle kriser som kan oppstå i et lokalsamfunn.