Relansering av nettkurset «Når krisen rammer»

For å imøtekomme de nye anbefalingene i «Mestring, samhørighet og håp - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer», er nettkurset «Når krisen rammer» nå revidert.

Kurset gir relevant og oppdatert kunnskap til fagpersoner som jobber med psykososial oppfølging. Det gir også økt trygghet og kompetanse hos hjelperen, til å møte mennesker som har opplevd kriser og katastrofer. «Når krisen rammer» bygger på to veiledere utgitt av Helsedirektoratet. «Mestring, samhørighet og håp» og «Etter selvmordet – Veileder om ivaretakelse av etterlatte ved selvmord».

Faginnholdet presenteres gjennom fire ulike deler:

  • Hendelser og reaksjoner
  • Oppfølging
  • Psykososiale kriseteam
  • Å bli berørt som hjelper

Når krisen rammer ble lansert første gang i juni 2012. RVTS Nord utviklet kurset i samarbeid med de øvrige regionale ressurssentrene. Teknisk og pedagogisk utvikling er gjort i samarbeid med Helsekompetanse.  Helsedirektoratet gav oppdraget for å imøtekomme kommunenes behov for kompetanse på å møte de som var berørt av terrorangrepet 22.juli. Nettkurset ligger åpent for alle interesserte, og det er ingen kursavgift. For å få kursbevis må du registrere en profil på Helsekompetanse.

For å se nettkurset klikk her

nårkrisenrammer - ferdig