Pasientsikkerhetskonferansen

Irene Marstrøm holdt foredrag pasientsikkerhetskonferansen på Clarion Hotel The Egde, Tromsø

irene1

Under pasientsikkerhetskonferansen holdt Irene Marstrøm foredrag under en av parallellsesjonene, «kommunikasjon og kulturforståelse». Temaet Irene foreleste om var «Flyktningpasienten – språk, livssituasjon og kultur». Her fortale hun om egne erfaringer, men også caser fra blant annet RVTS Nord sitt e-læringsverktøy «Stø Kurs». Fokuset var spesielt på riktig bruk av tolk i forhold til kjønn og språk, og viktigheten ved å forstå flyktningers livssituasjon. I tillegg tok hun også opp deres referanserammer i forhold til helsepersonell, og kulturelle forskjeller i behandlingssituasjoner.