Oppvekstkonferansen 2017

Fylkesmannen inviterer til oppvekstkonferanse i Bodø 28.-29. mars 2017. Målet med konferansen er å få til bedre samhandling om tiltak for at flere skal få rett hjelp til rett tid.

På konferansen vil det samles fagfolk som arbeider med barn og unge, og man vil få vite mer om deres oppgaver og ansvarsområder. Det vil bli presentert gode eksempler fra Nordland, og det vil bli gitt mulighet til å dele erfaringer og drøfte utfordringer. Det vil også bli gitt informasjon om hvilke kompetansesentre som kan gi veiledning på ulike tema og bistå med kompetanseheving.

Konferansen passer for ansatte i barnehage, skole, barnevern, helsestasjon, Nav, helse- og omsorgstjenester, kultur og fritid, PPT og alle som jobber med barn og unge.

Programmet er under utarbeiding, men barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil snakke om helhetlig tenking rundt barn og unge. Ingelin Killengreen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal snakke om samordning på alle plan. I tillegg kommer Simon Øverland, Folkehelseinstituttet, Stein Langeland, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Reidun Follesø og Catrine Halås, Nord universitet. RVTS Nord bidrar også med et innlegg i konferansen.

Deltageravgiften er på kr 1300,-. Den inkluderer lunsj begge dager og bankett med kulturelt innslag på kvelden 28. mars.