Opplæring i EXIT i Tromsø

I løpet av høsten arrangerer vi fagdager og opplæring i gruppeintervensjonen EXIT tilsvarende i Tromsø. For Svolvær, se egen side.

Lars Vassbotn fra Vensmoen mottak. leder an i «Speildans»
Lars Vassbotn fra Vensmoen mottak leder an i «Speildans». Foto: Ina Solli, Saltenposten.

EXIT er et ressursorientert gruppetilbud for enslige mindreårige (EM). Det er forsket på ved Hvalstad ankomstmottak 2008 – 2012 av NKVTS og er utprøvd på flere EM mottak og omsorgsboliger.  EXIT er utviklet av NIKUT v/ Melinda Meyer og er unikt i Norge og Europa i sin form og innhold. Gruppetilbudet gir deltagerne innsikt og verktøy til å håndtere posttraumatiske symptomer, vanskelige livssituasjoner og å leve i en ny kultur. EXIT har i tillegg vist seg å ha en god effekt både når det gjelder å dempe konfliktnivået og øke evnen til samarbeid.

 

 

Oppbygging og målgruppe:

  1. Fagdag om EXIT for alle som jobber med Enslige mindreårige.
  2. EXIT-kurs, dag 1 og 2: 2 dagers opplæring i gruppeintervensjonen for gruppeledere.
  3. Veiledning av gruppeledere etter at de har startet EXIT gruppe med enslige mindreårige.
  4. EXIT kurs dag 3.

Målgruppen er ansatte på EM mottak, omsorgsboliger, kommunalt ansatte fra helse, skole og barnevern, samt BUP. En god modell for EXIT grupper er at ansatte i mottak, kommunen og BUP samarbeider om å drive grupper.

Selve kurslederopplæringa har begrenset antall plasser. Ved mange påmeldte vil vi prioritere slik at flest mulig steder får mulighet til å gi tilbud om EXIT-gruppe.

Det skal være minimum 2 gruppeledere per EXIT-gruppe. Dersom du er alene påmeldt fra ditt arbeidssted, bør det etablere samarbeid med andre aktuelle kursledere lokalt.

Vi gjør oppmerksom på at deltakerne må forplikte seg til å delta på hele kursforløpet.

Opplæringsløp høsten 2016:

I høst tilbyr vi to opplæringsløp i EXIT. Et for deltagere fra Finnmark og Troms, arrangert i Tromsø. Et for deltagere fra Nordland, arrangert i Svolvær.

 

 

Fagdag i Tromsø 13 september 2016:

På fagdagen er det viktig at flest mulig av de mottaksansatte og ansatte i kommunen som arbeider med enslige mindreårige deltar. Fagdagen er en fin anledning for hele nettverket til å møtes, reflektere og diskutere. Her vil dere få en introduksjon om bakgrunnen for prosjektet EXIT, samt en presentasjon av gruppeintervensjonen og forskningsresultater. Melinda Meyer vil presentere mye nyttig kunnskap både for dem som kun deltar på fagdagen og for de som skal gå videre på opplæringen til å bli gruppeledere.

Fagdagen er gratis. Deltakerne dekker reise og overnatting selv.

Sted: Festsalen Åsgård, 09:30-15:30.

Påmelding til fagdagen:

https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/zprspodd8a

Påmeldingsfristen for fagdag i Tromsø er forlenget til 8. september.

 

EXIT-kurs i Tromsø 14 og 15 september 2016:

Sted: Scandic Grand Hotell, dag 1: 09:00-16:00, dag 2: 08:30-15:00.

På fagdagen den 13 september blir det teoretiske grunnlaget for intervensjonen presentert.  Alle som melder seg på EXIT kurset må derfor delta på fagdagen først.

Kurset er gratis. Deltakerne dekker reise og overnatting selv. De som ønsker overnatting på hotellet kan ringe 777 53777 eller sende e-post til grandtromso@scandichotels.com. Husk at det må henvises til referansenummer 45928549 ved bestilling.

Påmelding til EXIT-kurset:

https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/ciksbaifwh

Påmeldingsfristen for kurset i Tromsø er forlenget til 28. august.

EXIT kursdag 3 og veiledning:

Det vil også bli avholdt en tredje kursdag 25. oktober på Fyrhuset ved Åsgård i Tromsø. I tillegg vil deltakerne delta på veiledningssamlinger over videokonferanse mellom andre og tredje kursdag.