Opplæring i EXIT i Svolvær

Vi har tidligere arrangert fagdager og opplæring i gruppeintervensjonen EXIT i Fauske og Tromsø. Nå arrangeres tilsvarende fagdag og opplæring i Svolvær.

SPEILDANS: Lars Vassbotn fra Vensmoen mottak leder an i «Speildans». Foto: Ina Solli, Saltenposten

EXIT er et ressursorientert gruppetilbud for enslige mindreårige (EM). Det er forsket på ved Hvalstad ankomstmottak fra 2008 til 2012 av NKVTS, og er utprøvd på flere EM mottak og omsorgsboliger.

EXIT er utviklet av NIKUT v/ Melinda Meyer og er unikt i Norge og Europa i sin form og innhold. Gruppetilbudet gir deltagerne innsikt og verktøy til å håndtere posttraumatiske symptomer, vanskelige livssituasjoner og å leve i en ny kultur. I tillegg har EXIT vist seg å ha en god effekt både når det gjelder å dempe konfliktnivået og øke evnen til samarbeid.

 

exit-nrk2
DOKUMENTAR: NRK TV har vist en dokumentar om EXIT. Skjermdump: NRK

Tidsskriftet Sykepleien har tidligere intervjuet kursholder Melinda Meyer om hvordan hun bruker erfaringer fra egen barndom til å hjelpe mindreårige flyktninger: Vil gi asylbarna fotfeste i livet

Les også: – Jeg liker å se for meg hvordan livet kan bli

NRK TV har også vist en dokumentar om EXIT som gir et innblikk i en gruppe afghanske og somaliske gutters erfaringer som flyktninger og deres erfaringer med EXIT: NRK TV – Exit

 

Målgruppe for opplæring i EXIT:

Målgruppen er ansatte på EM-mottak, omsorgsboliger, kommunalt ansatte fra helse, skole og barnevern, samt BUP. En god modell for EXIT-grupper er at ansatte i mottak, kommunen og BUP samarbeider om å drive grupper. Selve kurslederopplæringa har et begrenset antall plasser. Ved mange påmeldte vil vi prioritere slik at flest mulig steder får mulighet til å gi tilbud om EXIT-gruppe.

 

Opplæringens oppbygging:

  1. Fagdag om EXIT for alle som jobber med enslige mindreårige.
  2. Kursdag 1 og 2: to dagers opplæring i gruppeintervensjonen for gruppeledere.
  3. Veiledning av gruppeledere etter at de har startet EXIT-gruppe med enslige mindreårige.
  4. Kursdag 3.

 

Program for opplæringen i Svolvær: 

Både fagdagen og kursdagene avholdes på Thon Hotel Lofoten.

Fagdag 17. oktober:  09:30 – 15:30

Kursdag 1. 18. oktober:  09:00 – 16:00

Kursdag 2. 19. oktober: 08:30 – 15:00

 

Påmelding til opplæringen i Svolvær:

Det skal være minimum to gruppeledere per EXIT-gruppe. Dersom du er alene påmeldt fra ditt arbeidssted, bør det etablere samarbeid med andre aktuelle kursledere lokalt. Deltakerne må forplikte seg til å delta på hele kursforløpet.

Påmelding fagdagen 17.oktober

Påmelding til EXIT-kurset 18.-19. oktober

Påmeldingsfristen er forlenget til 7. oktober. Vi gjør oppmerksom på at det er separat påmelding til fagdagen og kursdagene. Deltakelse på fagdagen forutsetter ikke deltakelse på kursdagene, men deltakelse på kursdagene forutsetter at man også deltar på fagdagen.

Vårt referansenummer for booking av rom på Thon Hotell Lofoten er 24308786.