Olafprisen 2016 er tildelt Anne Freuchen

Olafprisen som årlig utdeles for fremragende innsats for selvmordsforebygging, ble i år tildelt overlege Anne Frauchen.

anne-freuchen
PRISVINNER: Overlege Anne Frauchen mottok Olafprisen for 2016. Foto: Frida Marie Grande

Olafprisen har siden 2011 blitt utdelt som en anerkjennelse av fremragende vitenskapelig arbeid eller kunnskapsformidling innenfor feltet selvmordsforebygging blant barn og ungdom. I år er prisen tildelt overlege dr.med. Anne Freuchen ved Sørlandet sykehus HF.

Olafstiftelsens fagutvalg skriver i sin begrunnelse at Anne Freuchen gjennom sitt forsknings- og formidlingsarbeid på en utmerket måte tilfredsstiller kriteriene for prisen. Gjennom sitt arbeid har hun bidratt med banebrytende kunnskap om barn og selvmord, og spredt kunnskap om temaet gjennom forelesningsvirksomhet og deltakelse på konferanser nasjonalt og internasjonalt. Freuchen jobber også aktivt med selvmordsforebygging innad på eget HF.

Tidligere mottakere av prisen er forsker og cand.ped. Mette Ystgaard (2011), redaktør Reidun Kjelling Nybø (2012), professor og barnepsykiater Berit Grøholt (2013), journalist og forfatter Trude Lorentsen (2014) og medvirkende i filmen «LEVE» (2015).

Les mer om Olafstiftelsen.