Nytt verktøy for tverrkulturell kommunikasjon er lansert

Nytt verktøy for tverrkulturell kommunikasjon er lansert

Kulturformuleringsintervjuet, som er et nytt verktøy for tverrkulturell kommunikasjon, ble lansert på «nasjonal fagkonferanse om helsetjenesten til asylsøkere» i Oslo 16. desember.

Dette er et verktøy som kan brukes av psykologer og psykiatere både i klinisk sammenheng og i forskning. Flyktningkrisen minner oss om at pasienter uttrykker og forstår psykiatriske symptomer på ulikt vis. Kulturelle og sosiale faktorer påvirker hvordan vi snakker om sykdom og uttrykker behov for hjelp. Kulturformuleringsintervjuet er den offisielle norske oversettelsen av American Psychiatric Associations (APA) «Cultural Formulation Interview» i DSM-5. Intervjuet kan brukes både i behandlingsrommet og i forskning.

Last ned intervjuet her.

Om intervjuet

Kulturformuleringsintervjuet (CFI) består av 16 spørsmål som hjelper terapeuten i å utforske betydningen av kulturelle faktorer. I tillegg til å gi viktig klinisk informasjon, kan intervjuet hjelpe med å bygge en terapeutisk relasjon. Det kan også være et nyttig verktøy til å planlegge behandlingsforløp og koordinere mulige ressurser i og utenfor den kliniske konteksten.

Kan brukes fritt

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) og Nasjonal kompetansetjeneste for minoritetshelse (NAKMI) som har som har samarbeidet om tilretteleggingen av den norske versjonen. Forskere og klinikere kan fritt reprodusere den norske utgaven uten å innhente tillatelse fra rettighetshaverne.