Ny nasjonal nettportal om vold og voldtekt

Ny nasjonal nettportal om vold og voldtekt

Justis- og beredskapsdepartementet og NKVTS har lansert nettportalen dinutvei.no - en veiviser til utsatte, pårørende, utøvere og fagpersoner

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Nettportalen dinutvei.no er utviklet for å gi en oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet – til utsatte, pårørende, utøvere og fagpersoner. I tillegg til informasjon og fagstoff inneholder dinutvei.no en spørsmål- og svartjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt.

dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Krisesentersekretariatet og Norske kvinners sanitetsforening (N.K.S) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

På dinutvei.no finner du oversikt over hjelpetilbud, både spesifisert der du er og i resten av landet. Det er lagt til rette for at besøk i portalen ikke kan spores.

Portalens målgrupper er både utsatte, utøvere og berørte. Fagpersoner, beslutningstakere og organisasjoner skal også kunne finne informasjon og hente kunnskap i portalen.

Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. dinutvei.no skal bidra til at det blir enklere å:

  • få oversikt over hjelpetilbud som finnes, lokalt og nasjonalt
  • få rask tilgang til kunnskap om egen eller andres situasjon
  • bli trygg på å henvende seg til hjelpeapparatet, uansett grunn