Ny kunnskapsoversikt om å forebygge overgrep mot barn

Ny kunnskapsoversikt om å forebygge overgrep mot barn

Hva kan gjøres for å forebygge seksuelle overgrep mot barn? Svenske myndigheter har nettopp utgitt en kunnskapsoversikt over temaet. I denne artikkelen finner du også andre sentrale kunnskapsressurser om emnet.

Fra helsebiblioteket.no

Hva kan gjøres for å forebygge seksuelle overgrep mot barn? Svenske myndigheter har nettopp utgitt en kunnskapsoversikt over temaet. I denne artikkelen finner du også andre sentrale kunnskapsressurser om emnet.

Rapporten er skrevet på engelsk, og har tittelen Preventing sexual abuse of children: risk assessment and interventions for adults at risk of offending.

Helsebiblioteket har lenket til den svenske rapporten, men har også mye annet stoff om temaet overgrep mot barn.

Fagprosedyrer

Fagprosedyrer er korte instrukser om hvordan man skal utføre tiltak. Helsebiblioteket publiserer fagprosedyrer for Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer. På Helsebiblioteket finner du derfor Fagprosedyrer ved seksuelle overgrep mot barn. Der finner du enkeltprosedyrer som:

Retningslinjer

Retningslinjer er mer overordnede og generelle dokumenter enn prosedyrer. Helsebiblioteket har samlet retningslinjer både for somatisk helse og for hele psykisk-helsefeltet. Her er noen av retningslinjene ved mishandling, seksuelle overgrep eller omsorgssvikt mot barn:

Oppslagsverk

Helsebiblioteket abonnerer på oppslagsverkene Legevakthåndboken, BMJ Best Practice og UpToDate. Legevakthåndboken er et lettskrevet konsist lite oppslagsverk beregnet på legevaktsleger og akuttmedisin, er Best Practice et omfattende oppslagsverk beregnet på allmennleger, mens UpToDate er sykehuslegenes favoritt.

Oppsummert forskning

Helsebiblioteket har samlet oppsummert forskning om barn og unges psykiske helse. Vi lenker til alle systematiske oversikter fra Cochrane Library innen fagområdet psykisk helse. For å gjøre det enklere å søke, har vi oversatt alle titlene. Her er eksempler på systematiske oversikter innen traumer, stress og overgrep mot barn:

Tidsskrifter

Helsebiblioteket har noen få tidsskrifter med vold eller overgrep som hovedtema.

Tidsskriftartikler

Dersom du er interessert i primærstudier, kan du søke etter tidsskriftsartikler i Pubmed om forebygging av seksuelt misbruk av barn. Du kan ved å klikke på Norwegian Electronic Health Library i øverste høyre hjørne av skjermen få opp bare de artiklene som du har fulltekst-tilgang til gjennom Helsebiblioteket.