Ny delrapport om Utøya

Ny delrapport om Utøya

​Oppsummeringsrapporten inneholder noen av funnene fra den tredje datainnsamlingen i studien «Terrorangrepet. Opplevelser og reaksjoner hos de som overlevde på Utøya».

Delrapporten er utarbeidet av NKVTS.  Spørsmål relatert til rapporten kan rettes til:

Prosjektleder: Grete Dyb NKVTS

Prosjektetmedarbeider: Gertrud Hafstad NKVTS

Prosjektkoordinator: Marianne Bergerud Næslun NKVTS

Bakerst i rapporten er det oppnevnt en kontaktperson for hver
RVTS-region. Kontaktpersonene kjenner godt til de lokale tilbudene i
ditt nærområde som for eksempel DPS. Dersom du ønsker hjelp, kan du
ta kontakt med din fastlege for å bli henvist videre.

Rapporten kan lastes ned her.COLOURBOX2204217

I en annen undersøkelse som er en del av forskningsprosjektet «Etterlatte etter 22.07», ledet av professor Kari Dyregrov, forskningsleder ved Senter for krisepsykologi, har man funnet at 51 prosent av etterlatte foreldre ikke er i jobb på samme nivå som før terrorangrepet. Les mer om undersøkelsen på nettsiden til NRK.